III Niedziala zwykła

III Niedziala zwykła

Mk 1, 14-20 Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 'Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię’. Przechodząc obok Jeziora...
II Niedziela Zwykła B

II Niedziela Zwykła B

J 1, 35-42 Powołanie pierwszych uczniów Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: 'Oto Baranek Boży’. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim,...
Chrzest Pański

Chrzest Pański

Mk 1, 6b-11 Chrzest Jezusa Jan Chrzciciel tak głosił: 'Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym’. W owym czasie przyszedł Jezus...
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

J 1,1-18 Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było...
Niedziela Św. Rodziny

Niedziela Św. Rodziny

Łk 2, 22-40 Dziecię rosło napełniając się mądrością Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: ?Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie...
IV Niedziela Adwentu

IV Niedziela Adwentu

Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: ?Bądz pozdrowiona, pełna łaski, Pan...