ZHR

Parafia św. Krzyża w Zamościu

DrHarcerzy H 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

W naszej parafii działa 1. Zamojska Drużyna Harcerzy „Wiatr” im. płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar”:

https://www.facebook.com/1zdhWiatr/

https://www.instagram.com/ventus.posting/

Polecamy także Drużyny Harcerek:

https://www.facebook.com/las.zamosc

https://www.facebook.com/1zdhszum

Oraz Drużyny Zuchenek i Zuchów

https://www.facebook.com/1zamojskagromadazuchenek

https://www.facebook.com/2ZamojskaGromadaZuchowaStrazniczkiKrainyFantazji

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076373865000

 

 

 

MISJA ZHR

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół – dzieci, młodzieży i dorosłych, która w oparciu o wartości chrześcijańskie, poprzez przykład własny instruktorek i instruktorów harcerskich, pracę nad sobą, służbę, przygodę oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje człowieka pełnego radości życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego podjąć wyzwania współczesności.

WIZJA ZHR

ZHR jest wspólnotą, której członkowie w zmieniającym się społeczeństwie są wierni tradycyjnemu Przyrzeczeniu i Prawu Harcerskiemu.
Praca wychowawcza prowadzona jest w oparciu o metodę harcerską w odrębnych organizacjach harcerek i harcerzy.
Kadrę Związku stanowią instruktorki i instruktorzy – pełnoletni, kompetentni i będący chrześcijanami.
Związek modyfikuje swój program i sposoby działania, aby odpowiadać na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości.
Organizacja inicjuje i wspiera środowiska działające we wszystkich miejscowościach, niezależnie od ich wielkości.
Członkowie ZHR są aktywni w życiu społecznym, mają wpływ na kształtowanie stylu życia młodych ludzi, podejmują służbę na rzecz innych i środowiska naturalnego.