Parafia św. Krzyża w Zamościu

Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa /Ga 6,14/

Aktualności

Dołącz do Nas

Wspólnota Ruchu Światło-Życie
dzieci i młodzież
Wspólnota Ruchu Światło-Życie
Kościół domowy
Ministranci
(Liturgiczna Służba Ołtarza)
Lektorzy
(Liturgiczna Służba Ołtarza)
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Legion Maryi
Koła Żywego Różańca
Koła Żywego Różańca – dzieci
Apostolstwo Dobrej Śmierci
Wspólnota Krwi Chrystusa
Rycerstwo Niepokalanej

Nasza Parafia

Parafia p.w. Św. Krzyża została erygowana w 1584r., 4 lata po założeniu Zamościa. Historia jej jednak rozpoczyna się od postawienia drewnianego kościoła w 1475r. w zameczku o nazwie Skokówka, w okolicach, wybudowanej później przez Zamoyskiego, twierdzy. Właścicielem zamku była rodzina Skokowskich, który następnie znalazł się w rękach rodziny Zamoyskich, gdzie przyszedł na świat w 1542r. Jan Zamoyski

Czytania na dzisiaj

Przeczytaj, pomyśl, pomódl się

Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał9 swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

J 3, 16-17

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Ef 2, 8-10

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Mk 16, 15-16