Ministranci

Parafia św. Krzyża w Zamościu

Ministranci przy parafii św. Krzyża w Zamościu

W parafii św. Krzyża w Zamościu działa grupa ministrantów, która liczy około 30 osób w wieku od 8 do 18 lat. Ministranci spotykają się na cotygodniowych zbiórkach, podczas których uczą się podstaw liturgii i formacji duchowej.

Kim są ministranci?

Określenie ministrant pochodzi od łacińskiego „ministrare” – oznaczającego „służyć”. Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po odpowiednim ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.