Przygotowanie do bierzmowania

Parafia św. Krzyża w Zamościu

Bierzmowanie to jeden z siedmiu sakramentów w Kościele katolickim. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, w którym bierzmowany otrzymuje Ducha Świętego.

Kto może przystąpić do bierzmowania?

Do bierzmowania mogą przystąpić osoby, które:

 • zostały ochrzczone i przyjęły pierwszą komunię świętą
 • są przygotowane do przyjęcia sakramentu
 • Jak wygląda przygotowanie do bierzmowania?

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii. Zazwyczaj trwa ono kilka miesięcy i obejmuje:

 • spotkania formacyjne, podczas których bierzmowani uczą się o wierze katolickiej, o Duchu Świętym i o znaczeniu bierzmowania
 • udział w nabożeństwach i uroczystościach liturgicznych
 • praktyki religijne, takie jak modlitwa, czytanie Pisma Świętego, pomoc potrzebującym

Dary Ducha Świętego

Bierzmowany podczas sakramentu otrzymuje siedem darów Ducha Świętego:

 • mądrość
 • rozum
 • radość
 • męstwo
 • umiejętność rozeznawania dobra od zła
 • pobożność
 • bojaźń Boża

Dlaczego warto przystąpić do bierzmowania?

Bierzmowanie to ważny krok w życiu chrześcijanina. Sakrament ten umacnia nas w wierze i daje nam siłę do czynienia dobra. Bierzmowani zostają włączeni do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła.