Spowiedź

Parafia św. Krzyża w Zamościu

Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty i pojednania jest jednym z siedmiu sakramentów w Kościele katolickim. Jest nazywany również spowiedzią lub konfesją.

Sakrament ten został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa w dniu zmartwychwstania, gdy udzielił Apostołom władzy odpuszczania grzechów

(J 20, 22-23).

W sakramencie pokuty i pojednania chrześcijanin, który popełnił grzech, wyznaje go przed spowiednikiem, czyli kapłanem. Kapłan, działając w imieniu Jezusa Chrystusa, udziela penitentowi rozgrzeszenia, czyli przebaczenia grzechów.

Spowiedź na początku każdej mszy świętej a w Pierwsze Piątki Miesiąca od godz. 17.00.

Niedziela
godz. 7.30, 9:00, 10.30, 12:00, 16:00 (z wyjątkiem wakacji), 18:00
Dni powszednie
godz. 6:30, 7:00, 7:30 (z wyjątkiem wakacji), 18:00