Legion Maryi

Parafia św. Krzyża w Zamościu

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Powstał 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o Apostolstwie Świeckich.

Celem Legionu Maryi jest:

Głoszenie Chwały Bożej
Wspieranie Kościoła na polu ewangelizacyjnym
Dążenie do osobistej świętości