Wspólnota Ruchu Światło-Życie – dzieci i młodzież

Parafia św. Krzyża w Zamościu

Ruch Światło-Życie (Oaza) to katolicki ruch formacyjny, który pomaga swoim członkom w odkrywaniu i rozwijaniu swojej wiary. Wspólnota przy parafii św. Krzyża w Zamościu istnieje od 1978 roku i zrzesza osoby w różnym wieku, od dzieci po dorosłych.

Celem wspólnoty jest:

Pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu wiary
Wychowanie do życia w Kościele
Wspieranie w życiu codziennym

Wspólnota realizuje swoje cele poprzez:

Spotkania formacyjne, podczas których członkowie wspólnie modlą się, dzielą się swoimi doświadczeniami i uczą się o wierze
Akcje charytatywne i społeczne
Wyjazdy i rekolekcje

Wspólnota Oazy w Zamościu jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiarę i szukają wsparcia w życiu duchowym.