Lektorzy

Parafia św. Krzyża w Zamościu

Lektorzy przy parafii św. Krzyża w Zamościu

W parafii św. Krzyża w Zamościu działa grupa ministrantów, która liczy około 30 osób w wieku od 8 do 18 lat. Ministranci spotykają się na cotygodniowych zbiórkach, podczas których uczą się podstaw liturgii i formacji duchowej.

Kim są lektorzy?

Słowo lektor pochodzi z języka łacińskiego: „legere” – czytać i oznacza osobę czytającą na głos teksty biblijne lub liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym, tzn. podczas Mszy Świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw.