Przygotowanie do Komunii świętej

Parafia św. Krzyża w Zamościu

Przygotowanie do I Komunii Świętej w parafii św. Krzyża w Zamościu

I Komunia Święta to jeden z najważniejszych sakramentów w życiu chrześcijanina. Jest to sakrament Eucharystii, w którym wierny przyjmuje pod postacią chleba i wina Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

Kto może przystąpić do I Komunii Świętej?

Do I Komunii Świętej mogą przystąpić dzieci, które:

ukończyły 9 lat
zostały ochrzczone
są przygotowane do przyjęcia sakramentu