Chrzest

Parafia św. Krzyża w Zamościu

Sakrament Chrztu Świętego

„Ja Ciebie chrzczę, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”

1. Chrzest dziecka zgłaszają rodzice w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed datą uroczystości.
2. Należy przedłożyć następujące dokumenty:
– Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
– (dotyczy rodzin mieszkających poza naszą parafią) – zgoda na przyjęcie sakramentu chrztu świętego poza własną parafią
– Zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania

Do przyjęcia godności chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
– ukończył 16 lat i przyjął Sakrament Bierzmowania;
– ukończył, względnie kończy, katechezę w zakresie szkoły średniej;
– w przypadku małżonków – żyje w związku sakramentalnym;
– przedłoży zaświadczenie z własnej parafii, że jest wierzącym i praktykującym katolikiem;

Rodziców dziecka, rodziców chrzestnych i gości zachęca się, do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Komunii Świętej, by w pełni uczestniczyć w ofierze Mszy świętej chrzcielnej.