Parafia Świętego Krzyża w Zamościu

Telefon do kancelarii:  084 693 2530

Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólota Krwi Chrystusa

Pierwszy etap rozwoju Wspólnoty zaczyna się już. na Golgocie, kiedy to według legendy jeden z żołnierzy rzymskich obecnych podczas ukrzyżowania Jezusa zabrał ze sobą do domu relikwie Jego Krwi. Skrawek płaszcza nasączonego Krwią Chrystusa przekazywano jako rodzinny skarb z pokolenia na pokolenie. W 1708 r. ostatni członkowie tego rodu przekazali relikwie do pobliskiej bazyliki San Nicola In Carcere w Rzymie, w której wystawiono ja na ołtarzu i otoczono czcią.
Sto lat później, 8 grudnia 1808r. kanonik Franciszek Albertini, wspomagany przez św. Kaspra del Bufalo (1786-1837), powołał do życia Bractwo Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Celem jego był kult Krwi Chrystusa, a jednocześnie pełnienie dzieł miłosierdzia wobec ludzi biednych i zagubionych, w których także jest obecna ta Krew.
Rzym przeżywał w tym okresie okupacje napoleońską. Za wierność papieżowi św. Kasper wraz ze swoim ojcem duchownym Albertinim został skazany na wygnanie. W 1815 r. papież Pius VII zatwierdził Bractwo Krwi Chrystusa i podniósł do godności Arcybractwa, obdarzając wieloma odpustami. Od tego momentu nie było już ono małą grupą lokalna, ale wspólnota o charakterze uniwersalnym, do której mogły wstępować osoby, grupy i nawet zakony z całego świata.
Od 1851r. Misjonarze prowadzą zamiast Arcybractwa - Pobożne Zjednoczenie Przenajdroższej Krwi, które dzisiaj nazywamy Wspólnota Krwi Chrystusa (WKC). Gdy po Soborze Watykańskim II zaczęła się odnowa różnych zakonów i wspólnot, zostały odnowione także Statuty Generalne WKC, zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w roku 1983. Są one drogą do świętości; dla wszystkich członków Wspólnoty na świecie, a jednocześnie dają zielone światło co do jej rozwoju w różnych krajach i na różnych kontynentach zgodnie z miejscowymi potrzebami, kultura i zwyczajami.
Na początku lat osiemdziesiątych, jeszcze za czasów komunistycznych, WKC została przeniesiona także do Polski jako ruch eucharystyczno-ewangelizacyjny. 28 grudnia1987 r. zatwierdzono pierwszą wersję Statutów Regionu Polskiego.
Wspólnota Krwi Chrystusa w Polsce pragnie przyczyniać się do odnowy Kościoła zaczynając od popierania życia własnej parafii jej członków. W tym pomaga metoda życia Słowem życia, a także akcent eucharystyczny duchowości (Krew Chrystusa jako tajemnica paschalna). Szczególny aspekt działania WKC to formacja duchowa dla świeckich, prowadzenie grup modlitewnych i misyjnych oraz działalność charytatywna przede wszystkim w najbliższym otoczeniu.

Obowiązki członków Wspólnoty Krwi Chrystusa

Do Wspólnoty Modlitwy Krwi Chrystusa może należeć każdy, kto jest gotowy modlitwą i życiem czcić Krew Chrystusa. We Wspólnocie nie ma obowiązku ustalonych modlitw czy uczynków. Zaleca się jednak gorąco, aby:
1. każdego dnia odmawiać przez siebie wybraną modlitwę do Krwi Chrystusa, np. Różaniec do Krwi Pana Jezusa.
2. każdego miesiąca w I czwartek uczestniczyć w Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Modlitwa do Krwi Pana Jezusa:

Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa. Niech ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności. AMEN

 

Jesteś tutaj: Home Wspólnoty Wspólnota Krwi Chrystusa

Kapłani

  • Ksiądz Proboszcz: Ks. Kanonik Stanisław Bachor
  • Księża Wikariusze: Ks. Tomasz Pachuta, Ks. Mateusz Krzaczkowski, Ks. Dominik Osuchowski
  • Rezydenci: Ks. Dariusz Babiak
  • Kapelan Szpitala Jana Pawła II: Ks. Karol Jędruszczak

Msze Święte

  • Niedzielagodz. 7.30, 9:00, 10.30, 12:00, 16:00 (z wyjątkiem wakacji), 18:00
  • Dni powszedniegodz. 6:30, 7:00, 7:30 (z wyjątkiem wakacji), 18:00

Parafialne Konto Bankowe

  • PKO BB oddział Zamość:
    24 1020 5356 0000 1302 0038 0725

JA Twitter Module