Parafia Świętego Krzyża w Zamościu

Telefon do kancelarii:  084 693 2530

Ministranci

 

  Kim jest ministrant?

 • Po pierwsze: jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej.
 • Po drugie: jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.
 • Po trzecie: ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Każdy zatem ministrant powinien starać się osiągać doskonałość poprzez codzienne naśladowanie Chrystusa, modlitwę oraz pracowitość i sumienność. Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że 'uczestniczyć w liturgii' to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Od kiedy istnieją ministranci?
W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do pomocy przy posługiwaniu wiernym. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. W ten sposób można w kilku słowach przedstawić ministrantów i ich działalność. Sama służba wymaga czasami od ministrantów naprawdę bardzo wiele wyrzeczeń, ale pomaga w tym świadomość, że służy się samemu Bogu i ludziom. Poprzez służbę przy Ołtarzu ministrant może być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne, dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Bycie ministrantem może być wielką radością. Przez swoją posługę ministranci wskazują, że każda Msza św. i nabożeństwo są nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

 

W każdą sobotę:

o godzinie 9.00 zbiórka dla kandydatów, którzy chcą zostać ministrantami.

o godzinie 10.00 zbiórka ministarantów, którzy chodzą do Szkoły Podstawowej.

Jesteś tutaj: Home Wspólnoty Ministranci

Kapłani

 • Ksiądz Proboszcz: Ks. Kanonik Stanisław Bachor
 • Księża Wikariusze: Ks. Tomasz Pachuta, Ks. Mateusz Krzaczkowski, Ks. Dominik Osuchowski
 • Rezydenci: Ks. Dariusz Babiak
 • Kapelan Szpitala Jana Pawła II: Ks. Karol Jędruszczak

Msze Święte

 • Niedzielagodz. 7.30, 9:00, 10.30, 12:00, 16:00 (z wyjątkiem wakacji), 18:00
 • Dni powszedniegodz. 6:30, 7:00, 7:30 (z wyjątkiem wakacji), 18:00

Parafialne Konto Bankowe

 • PKO BB oddział Zamość:
  24 1020 5356 0000 1302 0038 0725

JA Twitter Module