Parafia Świętego Krzyża w Zamościu

Telefon do kancelarii:  084 693 2530
Post 25 styczeń 2015 In Ewangelia

Mk 1, 14-20

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 'Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię'.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: 'Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi'. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Post 25 styczeń 2015 In Z życia parafii

Renowacja Misji Św.

w parafii św. Krzyża w Zamościu

1 - 4 marca 2015r

 

 

II Niedziela W. Postu -  1.04

 'Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię'( Mk. 1,15)

7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 16.00 ; 18.00

(11.00 - w Wólce Panieńskiej)

Msze Św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich

 

Poniedziałek - 2.04

'Sumienie oparte na -  Dekalogu'

7,30; 18.00;  19.30 ; (17.00 w Wólce Panieńskiej)

Msze św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

 

Wtorek - 3.04

'Modlitwa środkiem zbawienia'

7,30; 18.00;  19.30 ; (17.00 w Wólce Panieńskiej)

Msze św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

 

Środa - 4.04

'Tajemnica Najświętszego Serca Pana Jezusa'

7,30; 16.00; 18.00 ; (17.00 w Wólce Panieńskiej)

Msze św. z kazaniem misyjnym dla dorosłych

19.00 - Nauczycielska Droga Krzyżowa

 

Rekolekcje dla Dzieci i młodzieży szkolnej

(poniedziałek, wtorek i środa 2-4 marca)

 

8.30 - Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2

9.30 - Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 6 i Pniówka

9.30 - Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kalinowicach

10.30 - Młodzież z II LO, Technikum 'Lider', Centrum Szkół Mundurowych

11.30 - Młodzież ze Szkół: Gimnazjum Nr 2, Rzemieślnicza

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, I Prywatne LO, Technikum

Hotelarskie, Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych

 

Spowiedź św. wtorek i środa: 8.30 - 11.30 ;  15.30 - 19.00

 

Na odnowienie Misji Św. zapraszają duszpasterze

i misjonarze:

O. Jerzy Krupa

O. Damian Simonicz

Post 17 styczeń 2015 In Ewangelia

J 1, 35-42

Powołanie pierwszych uczniów

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: 'Oto Baranek Boży'. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: 'Czego szukacie?'.
Oni powiedzieli do Niego: 'Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?'.
Odpowiedział im: 'Chodźcie, a zobaczycie'. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: 'Znaleźliśmy Mesjasza', to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: 'Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas', to znaczy: Piotr.

Post 10 styczeń 2015 In Ewangelia

Mk 1, 6b-11

Chrzest Jezusa

Jan Chrzciciel tak głosił: 'Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym'.
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: 'Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie'.

Post 03 styczeń 2015 In Ewangelia

J 1,1-18

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało miedzy nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: ?Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie?. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Jesteś tutaj: Home Ewangelia na niedzielę Artykuły filtrowane wg daty: grudzień 2014

Kapłani

  • Ksiądz Proboszcz: Ks. Kanonik Stanisław Bachor
  • Księża Wikariusze: Ks. Tomasz Pachuta, Ks. Mateusz Krzaczkowski, Ks. Dominik Osuchowski
  • Rezydenci: Ks. Dariusz Babiak
  • Kapelan Szpitala Jana Pawła II: Ks. Karol Jędruszczak

Msze Święte

  • Niedzielagodz. 7.30, 9:00, 10.30, 12:00, 16:00 (z wyjątkiem wakacji), 18:00
  • Dni powszedniegodz. 6:30, 7:00, 7:30 (z wyjątkiem wakacji), 18:00

Parafialne Konto Bankowe

  • PKO BB oddział Zamość:
    24 1020 5356 0000 1302 0038 0725

JA Twitter Module